Marketing - PR

CHUYÊN VIÊN SEO

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN MEDIA (QUAY DỰNG)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV TỔNG HỢP REVIEW

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 3.000.000 - 4.500.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CỘNG TÁC VIÊN CONTENT

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 3.000.000 - 4.000.000 VND
 • > 3 tháng kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CỘNG TÁC VIÊN SEO

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 3.000.000 - 4.000.000 VND
 • > 3 tháng kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS MARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CAMPAIGN MARKETING (IN APP)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 VND - 15.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

GRAPHIC DESIGNER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 12tr
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

[HN] MARKETING MANAGER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CAMPAIGN MARKETING EXECUTIVE

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

PRODUCT RESEARCH & DEVELOPMENT ANALYSIS (INTERN/ FRESHER)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • < 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

SEO COPYWRITER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

PR/EVENT EXECUTIVE

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CONTENT MARKETING DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

SEO COPYWRITER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

CONTENT MARKETING DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ