Cơ Hội Việc Làm Tại iCheck

Chúng tôi trải thảm đỏ đón nhân tài tại tất cả các lĩnh vực. Hãy tìm hiểu ngay để bắt đầu hành trình với iCheck nhé!

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận theo năng lực
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Còn 33 ngày

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Còn 3 ngày

SALES SUPPORT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7.000.000 - 9.000.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Còn 3 ngày

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ
 • 1 năm kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS ANALYST (FRESHER/INTERN)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 3.000.000 - 8.000.000 VNĐ
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN SEO

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN DATA (NHẬP LIỆU)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Còn 2 ngày

TESTER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FRONTEND DEVELOPER (ANGULAR/VUEJS)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 600$ - 2000$
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN HOÀN THIỆN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận theo năng lực
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

NODEJS DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 2000$
 • >2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS Hành Chính

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS ANALYST

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 8.000.000 VND - 10.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

JAVA DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 2000$
 • >2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FREELANCE HEADHUNTER

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Linh hoạt
 • Không giới hạn
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 1.500.000 - 4.000.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN MEDIA (QUAY DỰNG)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV TỔNG HỢP REVIEW

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 3.000.000 - 4.500.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7.000.000 - 10.000.000
 • 1 năm kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CỘNG TÁC VIÊN CONTENT

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 3.000.000 - 4.000.000 VND
 • > 3 tháng kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CỘNG TÁC VIÊN SEO

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 3.000.000 - 4.000.000 VND
 • > 3 tháng kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • 1-3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] SALES LEADER

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] SALES LEADER (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES ADMIN (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 13.000.000
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận theo năng lực
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Còn 33 ngày

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Còn 3 ngày

SALES SUPPORT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7.000.000 - 9.000.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Còn 3 ngày

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ
 • 1 năm kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS ANALYST (FRESHER/INTERN)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 3.000.000 - 8.000.000 VNĐ
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN SEO

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN DATA (NHẬP LIỆU)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Còn 2 ngày

TESTER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FRONTEND DEVELOPER (ANGULAR/VUEJS)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 600$ - 2000$
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN HOÀN THIỆN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận theo năng lực
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

NODEJS DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 2000$
 • >2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS Hành Chính

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS ANALYST

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 8.000.000 VND - 10.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

JAVA DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 2000$
 • >2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FREELANCE HEADHUNTER

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Linh hoạt
 • Không giới hạn
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 1.500.000 - 4.000.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN MEDIA (QUAY DỰNG)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV TỔNG HỢP REVIEW

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 3.000.000 - 4.500.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7.000.000 - 10.000.000
 • 1 năm kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CỘNG TÁC VIÊN CONTENT

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 3.000.000 - 4.000.000 VND
 • > 3 tháng kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CỘNG TÁC VIÊN SEO

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 3.000.000 - 4.000.000 VND
 • > 3 tháng kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS MARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CAMPAIGN MARKETING (IN APP)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 VND - 15.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

Call Center

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 VND - 9.000.000 VND
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

FLUTTER DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 1500$
 • > 1,5 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FREELANCE HEADHUNTER

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Linh hoạt
 • Không giới hạn
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • 1-3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] SALES LEADER

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] SALES LEADER (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES ADMIN (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 13.000.000
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 15.000.000
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • Tối thiểu 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10 - 30 triệu
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS DEVELOPMENT

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 8 – 15 triệu
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 30tr
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 20tr
 • < 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ