Cơ Hội Việc Làm Tại iCheck

Chúng tôi trải thảm đỏ đón nhân tài tại tất cả các lĩnh vực. Hãy tìm hiểu ngay để bắt đầu hành trình với iCheck nhé!

CỘNG TÁC VIÊN CONTENT

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 3.000.000 - 4.000.000 VND
 • > 3 tháng kinh nghiệm

Còn 36 ngày

CỘNG TÁC VIÊN SEO

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 3.000.000 - 4.000.000 VND
 • > 3 tháng kinh nghiệm

Còn 36 ngày

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • 1-3 năm

Còn 36 ngày

[HCM] SALES LEADER

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • 1 -3 năm

Còn 6 ngày

[HCM] SALES LEADER (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • > 2 năm

Còn 6 ngày

[HCM] NHÂN VIÊN SALES ADMIN (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 13.000.000
 • 1 -3 năm

Còn 6 ngày

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 15.000.000
 • 1 -3 năm

Còn 6 ngày

TTS TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 VND - 9.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS MARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CAMPAIGN MARKETING (IN APP)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 VND - 15.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

Call Center

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 VND - 9.000.000 VND
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TESTER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FLUTTER DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 1500$
 • > 1,5 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

IOS DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 700$ - 1300$
 • > 1,5 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

ANDROID DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Upto 1300$
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

PHP DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 1000$ - 2000$
 • > 3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FRONTEND DEVELOPER (ANGULAR)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 600$ - 2000$
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

NODEJS DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 2000$
 • >2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

JAVA DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 2000$
 • >2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • Tối thiểu 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN C&B

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

IT RECRUITER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 12.000.000 VND - 15.000.000 VND
 • 1 năm - 3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TELEMARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7.000.000 VND - 10.000.000 VND
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN MEDIA (QUAY DỰNG)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • <6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

JAVA DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 1500$
 • > 1.5 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

ANGULAR DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 600$ - 1200$
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CỘNG TÁC VIÊN CONTENT

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 3.000.000 - 4.000.000 VND
 • > 3 tháng kinh nghiệm

Còn 36 ngày

CỘNG TÁC VIÊN SEO

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 3.000.000 - 4.000.000 VND
 • > 3 tháng kinh nghiệm

Còn 36 ngày

TTS TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 VND - 9.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS MARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CAMPAIGN MARKETING (IN APP)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 VND - 15.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

Call Center

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 VND - 9.000.000 VND
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TESTER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FLUTTER DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 1500$
 • > 1,5 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

IOS DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 700$ - 1300$
 • > 1,5 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

ANDROID DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Upto 1300$
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

PHP DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 1000$ - 2000$
 • > 3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FRONTEND DEVELOPER (ANGULAR)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 600$ - 2000$
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

NODEJS DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 2000$
 • >2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

JAVA DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 2000$
 • >2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN C&B

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

IT RECRUITER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 12.000.000 VND - 15.000.000 VND
 • 1 năm - 3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TELEMARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7.000.000 VND - 10.000.000 VND
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN MEDIA (QUAY DỰNG)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • <6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

JAVA DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 1500$
 • > 1.5 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

ANGULAR DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 600$ - 1200$
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV NHẬP LIỆU

 • Hà Nội
 • Remote
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN DATA (NHẬP LIỆU)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH SALE SUPPORT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

GRAPHIC DESIGNER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 12tr
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

FRESHER ANDROID DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • 1-3 năm

Còn 36 ngày

[HCM] SALES LEADER

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • 1 -3 năm

Còn 6 ngày

[HCM] SALES LEADER (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • > 2 năm

Còn 6 ngày

[HCM] NHÂN VIÊN SALES ADMIN (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 13.000.000
 • 1 -3 năm

Còn 6 ngày

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 15.000.000
 • 1 -3 năm

Còn 6 ngày

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • Tối thiểu 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10 - 30 triệu
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS DEVELOPMENT

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 8 – 15 triệu
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 30tr
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 20tr
 • < 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ