Cơ Hội Việc Làm Tại iCheck

Chúng tôi trải thảm đỏ đón nhân tài tại tất cả các lĩnh vực. Hãy tìm hiểu ngay để bắt đầu hành trình với iCheck nhé!

SALE SUPPORT (DỰ ÁN QRCODE MARKETING)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH SEO MARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH PHÁP CHẾ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH CONTENT MARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

SALE SUPPORT DỊCH VỤ IN ẤN

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS Hành Chính

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN QUAY DỰNG (VIDEO EDITOR)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN SEO

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS ANALYST (INTERN)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ IN ẤN

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 13.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN DATA (NHẬP LIỆU)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TESTER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FRONTEND DEVELOPER (ANGULAR/VUEJS)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 600$ - 2000$
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN HOÀN THIỆN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận theo năng lực
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

NODEJS DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 2000$
 • >2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS ANALYST

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 8.000.000 VND - 10.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FREELANCE HEADHUNTER

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Linh hoạt
 • Không giới hạn
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 1.500.000 - 4.000.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN MEDIA (QUAY DỰNG)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV TỔNG HỢP REVIEW

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 3.000.000 - 4.500.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

SALE SUPPORT (DỰ ÁN QRCODE MARKETING)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH SEO MARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH PHÁP CHẾ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH CONTENT MARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

SALE SUPPORT DỊCH VỤ IN ẤN

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS Hành Chính

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN QUAY DỰNG (VIDEO EDITOR)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN SEO

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS ANALYST (INTERN)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ IN ẤN

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 13.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN DATA (NHẬP LIỆU)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TESTER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FRONTEND DEVELOPER (ANGULAR/VUEJS)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 600$ - 2000$
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN HOÀN THIỆN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận theo năng lực
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

NODEJS DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 800$ - 2000$
 • >2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS ANALYST

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 8.000.000 VND - 10.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FREELANCE HEADHUNTER

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Linh hoạt
 • Không giới hạn
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 1.500.000 - 4.000.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN MEDIA (QUAY DỰNG)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV TỔNG HỢP REVIEW

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 3.000.000 - 4.500.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

FREELANCE HEADHUNTER

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Linh hoạt
 • Không giới hạn
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • 1-3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] SALES LEADER

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] SALES LEADER (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES ADMIN (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 13.000.000
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 15.000.000
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • Tối thiểu 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10 - 30 triệu
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS DEVELOPMENT

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 8 – 15 triệu
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 30tr
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 20tr
 • < 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ