Nhân sự

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (FULLTIME)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG (PARTTIME)

 • Hà Nội
 • Parttime
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG (FULLTIME)

 • Hà Nội
 • Fulltime
 • Theo thỏa thuận
 • >4 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ