Kinh doanh

TELESALES DỰ ÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 20tr
 • Không yêu cầu

Còn 16 ngày

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 30tr
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10 - 20 triệu
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7tr - 10tr
 • > 3 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

[HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 30tr
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] SOLUTION CONSULTANT INTERN

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 7tr - 10tr
 • < 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

[HN] THỰC TẬP SINH KINH DOANH

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7tr - 10tr
 • < 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 20tr
 • < 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HN] THỰC TẬP SINH KINH DOANH

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7tr - 10tr
 • < 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] SOLUTION CONSULTANT INTERN

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 7tr - 10tr
 • < 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 20tr
 • < 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ