Kinh doanh

SALE SUPPORT (DỰ ÁN QRCODE MARKETING)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

SALE SUPPORT DỊCH VỤ IN ẤN

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • 1-3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] SALES LEADER

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] SALES LEADER (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • Thương lượng
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES ADMIN (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 13.000.000
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 15.000.000
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.00.000 - 15.000.000
 • Tối thiểu 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TELEMARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7.000.000 VND - 10.000.000 VND
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10 - 30 triệu
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS DEVELOPMENT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10 - 30 triệu
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TELESALES DỰ ÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 20tr
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 30tr
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

TECHNOLOGY SOLUTIONS CONSULTANT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 20tr
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7tr - 10tr
 • > 3 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

[HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 30tr
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

[HN] THỰC TẬP SINH KINH DOANH

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7tr - 10tr
 • < 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 20tr
 • < 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HN] THỰC TẬP SINH KINH DOANH

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7tr - 10tr
 • < 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES B2B

 • Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 20tr
 • < 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ